Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.03.29 Zapytanie o organów opiniujących o koni. sporz. ooś dla IK.6220.6.2021 - dec. o środ. uwar. dla przed. określonego jako: „Wprowadzenie nowej techn. na terenie istniejącego Centrum

 Zapytanie o organów opiniujących o koni. sporz. ooś dla IK.6220.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Centrum Logistycznego w m. Plewiska na działkach o nr. ewid. 1135/10, 1140/3, 1141/7, 1141/10, 1143/3, 1144/3, 1145/3 obręb Plewiska, województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Komorniki, miejscowość Plewiska”.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach