Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.02.22 Obwieszczenie Burmistrza Lubonia nr WPRiOŚ.6220.10.2020 dotyczy rozbudowy warsztatu blacharsko — lakierniczego pojazdów osobowych w Luboniu przy ul. Krętej 24a na działkach o nr ew

 Obwieszczenie Burmistrza Lubonia nr WPRiOŚ.6220.10.2020 dotyczy rozbudowy warsztatu blacharsko — lakierniczego pojazdów osobowych w Luboniu przy ul. Krętej 24a na działkach o nr ewid. 69/2, 69/4, 74/1, ark. 23 obręb Lasek o wiatę na urządzenia technologiczne.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach