Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2017.03.21 IK.6220.31.2016 Decyzja nr 4/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

IK.6220.31.2016 Decyzja nr 4/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na przebudowie napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV w odcinku od słupa nr 6 do słupa nr 18 (numeracja według projektu drogi S5) relacji Plewiska - Stęszew
Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach