Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

Decyzja NR 4/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Decyzja NR 4/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 2387P (ul. Grunwaldzka) Poznań-Komorniki w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długości 1,9 km.
Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach