Jesteś tutaj:   

Budżet

Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku

Wykonanie budżetu Gminy Komorniki na dzień 30.06.2014r.

Budżet 2014 - dochody

Dochody majątkowe 2014

Wykonanie - plan dotacji - adm. rządowa, porozumienia

Wydatki - cz. 1

Wydatki - cz. 2

Wydatki majątkowe 2014

Wykonanie - wydatki - adm. rządowa, porozumienia

Przychody i rozchody budżetu

Zestawienie planowanych kwot dotacji

Zestawienie dochodów planowanych z wpływów z tytułu opłat i kar

Zestawienie planowanych środków i wydatków na projekty i programy finansowane z budżetu UE

Wykonanie budżetu jednostek pomocniczych

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa I półrocze 2014r. 

Przedsięwzięcia

Sprawozdanie GOK

Sprawozdanie Biblioteka

Lista wiadomości