Jesteś tutaj:   

Budżet

Wykonanie budżetu za II kwartał 2014 roku

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków - cz. 1

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków - cz. 2

Rb-N- kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Lista wiadomości