Jesteś tutaj:   

Budżet

Wykonanie budżetu Gminy Komorniki za I półrocze 2013 roku

Wykonanie budżetu Gminy Komorniki - opis.

Wykonanie budżetu Gminy Komorniki - wydatki i dochody.

Przychody i rozchody budżetu.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

Zestawienie dochodów planowanych z wpływów z tytułu opłat i kar, oraz planowanych wydatków zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2013 roku.

Środki budżetowe jednostek pomocniczych gminy.

Wykonanie budżetu jednostek pomocniczych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia.

 

 

 

Lista wiadomości