Jesteś tutaj:   

Budżet

Uchwała Nr SO-0954/46/19/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23.04.2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z inform

Lista wiadomości