Jesteś tutaj:   

Budżet

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej - ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty lub udzielono pomocy publicznej - za rok 2005

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w okresie od dnia 01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty lub udzielono pomocy publicznej na podstwie art. 14 pkt 2 e), f) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (dz.u. z 2005r. nr 249, poz. 2104)

 
Lista wiadomości