Jesteś tutaj:   

Budżet

2021.03.11 Opinia PPIS do spr. IK.6220.19.2020, wydania dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na bud.hali mag. z cząścią soc. biur., na terenie działek: 507/36, 508/6, 508/7, 510/6, 510/7, 512

Opinia PPIS do spr. IK.6220.19.202, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z cząścią socjalno biurową, na terenie działek: 507/36, 508/6, 508/7, 510/6, 510/7, 512/6, 512/7 i części działki 515/5 w Komornikach.

Lista wiadomości