Jesteś tutaj:   

Budżet

Sprawozdanie finasowe Gminy Komorniki za rok 2018.

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina Komorniki sporządzony na dzień 31.12.2018 r

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Informacja dodatkowa

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Lista wiadomości