Jesteś tutaj:   

Budżet

Budżet Gminy Komorniki na 2019 rok

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komorniki na 2019 r.

Objaśnienie do uch.

Zał nr 1 - DOCHODY

Zał nr 1a - Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Zał nr 2 - WYDATKI

Zał nr 2a - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zał nr 2b - Wydatki majątkowe na 2019 rok

Zał nr 3 - Przychody i rozchody na 2019 rok

Zał nr 4 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 roku

Zał nr 5 - Zestawienie dochodów planowanych z wpływów z tytułu opłat i kar oraz planowanych wydatków zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2019 roku

Zał nr 6 - Środki budżetowe jednostek pomocniczych gminy

Zał nr 7 - Środki na projekty i programy finansowane z budzetu UE na 2019 r.

Lista wiadomości