Jesteś tutaj:   

Budżet

Budżet Gminy Komorniki na 2018 rok

Uchwała Nr XLV/443/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/443/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLV/443/2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Wydatki - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/443/2017 w sprawie uchwały budzetowej na 2018 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLV/443/2017 w sprawie uchwały budzetowej na 2018 r. 

Wydatki majątkowe na 2018 rok - Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XLV/443/2017 w sprawie uchwały budzetowej na 2018 r. 

Przychody i rozchody budzetu na 2018 r. -  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/443/2017 w sprawie uchwały budzetowej na 2018 r. 

Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 r. - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/443/2017 w sprawie uchwały budzetowej na 2018 r. 

Zestawienie dochodów planowanych z wpływów z tytułu opłat i kar, oraz planowanych wydatków zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2018 r. -  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/443/2017 w sprawie uchwały budzetowej na 2018 r. 

Środki budżetowe jednostek pomocniczych gminy -  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/443/2017 w sprawie uchwały budzetowej na 2018 r. 

Środki na projekty i programy finansowane z budżetu UE na 2018 r - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/443/2017 w sprawie uchwały budzetowej na 2018 r. 

Objaśnienia do budżetu Gminy Komorniki na 2018 r.

 

 

Lista wiadomości