Jesteś tutaj:   

Budżet

Budżet Gminy Komorniki na 2017 rok

Uchwała nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budzetowej na 2017 rok

DOCHODY- Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budzetowej na 2017 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

Wydatki - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

Wydatki majątkowe na 2017 rok - Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r. - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r

Zestawienie dochodów planowanych z wpływów z tytułu opłat i kar, oraz planowanych wydatków zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2017 r. - Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

Środki budżetowe jednostek pomocniczych gminy - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

Środki na projekty i programy finasowane z budżetu UE na 2017 r. - Załącznik Nr 7 do Uchwały  Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnaia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

Objaśnienie do budżetu Gminy Komorniki na 2017 rok.

Lista wiadomości