Uchwały Rady Gminy Komorniki ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXI/277/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/546/akt.pdf

Uchwała Nr XXXI/289/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarska i Szczyp

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/582/akt.pdf

Uchwała Nr XXXI/288/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głuchowo w rejonie ul. Komornickiej.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/581/akt.pdf

Uchwała Nr XXXI/281/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/148/akt.pdf

Uchwała Nr XXXI/285/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/10181/akt.pdf

Uchwała nr XXX/261/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w zakresie Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/9466/akt.pdf

Uchwała nr XXX/273/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: nadania nazwy dla ulic: „ul.Miedziana” i „ul.Srebrna” w miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/9467/akt.pdf

Uchwała nr XXX/260/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/9465/akt.pdf

Uchwała Nr XXX/265/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/9117/akt.pdf

Uchwała Nr XXX/267/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogors

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/9119/akt.pdf

Uchwała Nr XXX/266/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/9118/akt.pdf

Uchwała nr XXIX/251/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie: nadania nazwy „ul. Jutrzenki” drodze położonej w miejscowości Wiry.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/8119/akt.pdf

Uchwała nr XXIX/255/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/8121/akt.pdf

Uchwała nr XXIX/254/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/8120/akt.pdf

Uchwała Nr XXVII/236/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/6847/akt.pdf

Uchwała Nr XXVII/231/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2020r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/548/2018 z dnia 5 września 2018 r w sprawie określenia uprawnień do korzystania z be

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/6846/akt.pdf

Uchwała Nr XXVII/227/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Tymiankowej.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/6842/akt.pdf

Uchwała Nr XXVII/229/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2020r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/6844/akt.pdf

Uchwała Nr XXVII/230/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2020r. w sprawie realizacji przez Gminę Komorniki programu ,,Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 r.”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/6845/akt.pdf

Uchwała Nr XXVII/226/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Pasieki i K

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/6841/akt.pdf

Uchwała Nr XXVII/228/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komorniki w roku szkolnym 2020/2021.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/6843/akt.pdf

Uchwała Ne XXV/215/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie: nadania nazw dla ulic: „Śliwkowa”, „Gruszkowa”, „Morelowa” drogom położonym na terenie miejscowości Rosnowo.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5473/akt.pdf

Uchwała Nr XXV/212/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia programu „Komornicka Karta Seniora” na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5471/akt.pdf

Uchwała Nr XXV/206/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Komorniki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołac

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5470/akt.pdf

Uchwała Nr XXV/205/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej, Zg

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5484/akt.pdf

Uchwała Nr XXV/214/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w zakresie Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5472/akt.pdf

Uchwała Nr XXV/216/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie nadania nazwy „Rondo Chomęcice” rondu zlokalizowanemu przy ulicy Poznańskiej oraz „Rondo Wolności” rondu zlokal

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5474/akt.pdf

Uchwała Nr XXIII/197/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2020r. w sprawie nadania nazwy „ul.Podleśna” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/4493/akt.pdf

Uchwała Nr XXII/191/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 6 maja 2020r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/4152/akt.pdf

Uchwała Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 6 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/186/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opiek

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/4101/akt.pdf

Uchwała Nr XXI/186/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/3674/akt.pdf

Uchwała Nr XXI/189/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogors

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/3669/akt.pdf

Uchwała Nr XXI/187/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Komorniki oraz sezonu kąpielowego w roku 2020.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/3667/akt.pdf

Uchwała Nr XXI/188/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/125/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości i zasa

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/3668/akt.pdf

Uchwała Nr XX/177/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki na terenie działek o numerach e

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/1829/akt.pdf

Uchwała Nr XX/182/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie zmiany statutu Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/1831/akt.pdf

Uchwała Nr XX/181/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mi

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/1830/akt.pdf

Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz granic ich obwodó

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/1226/akt.pdf

Uchwała Nr XIX/173/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Komorn

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/1227/akt.pdf

Uchwała Nr XVII/146/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

http://

Uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.

http://

Uchwała Nr XVII/147/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

http://

Uchwała Nr XVII/151/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Kwiatowa” drodze położonej na terenie miejscowości Głuchowo.

http://

Uchwała nr XVI/129/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy „ul. Sportowa” na „ul. kpt. Antoniego Szyftera” drodze położonej na terenie miejscowości Wir

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/9053/akt.pdf

Uchwała nr XVI/128/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy „ul. Arbuzowa” drodze położonej na terenie miejscowości Wiry.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/9052/akt.pdf

Uchwała Nr XV/119/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/8269/akt.pdf

Uchwała nr XIV/115/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków ko

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/7890/akt.pdf

Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Łęczycki

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/7888/akt.pdf

Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/100/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie nadania nazw „ul. Panny

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/7889/akt.pdf

Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ulic: 1 Maja i S. S

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/7862/akt.pdf

Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/561/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 r. ustalenia regulaminu wynagradz

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/7825/akt.pdf

Uchwała Nr XIII/99/2019 Rada Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie nadania nazw „ul. Kolorowa” i „ul. Wichrowa” drogom położonym na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6359/akt.pdf

Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6358/akt.pdf

Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/520/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6357/akt.pdf

Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Przewozowa” drodze położonej na terenie miejscowości Plewiska.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6362/akt.pdf

Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwiec 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Bukowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Plewiska.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6361/akt.pdf

Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie nadania nazw „ul. Panny Zosi” i „ul. ks. Robaka” drogom położonym na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6360/akt.pdf

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 czerwca 2019r. w sprawie nadania nazwy „Rondo 100-lecia Powstania Wielkopolskiego” rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Kolejowej i Fabianow

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/5981/akt.pdf

Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulicy Sosnowej.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/5557/akt.pdf

Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Leśniczówka” drodze położonej na terenie miejscowości Wiry.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/5558/akt.pdf

Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Komornickiej i Zespołowe

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/5553/akt.pdf

Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Jankiela.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/5178/akt.pdf

Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Podgórnej i Gran

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/4751/akt.pdf

Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi Plewiska inwestycji celu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/4750/akt.pdf

Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/4612/akt.pdf

Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Krętej.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3741/akt.pdf

Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Komorniki konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorn

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3701/akt.pdf

Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Brzozowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3702/akt.pdf

Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3427/akt.pdf

Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3426/akt.pdf

Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komo

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3428/akt.pdf

Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 marca 2019r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3074/akt.pdf

Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/454/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozli

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/2189/akt.pdf

Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz granic ich obwodów.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/2190/akt.pdf

Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatywy obywatelskiej, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad pr

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/2191/akt.pdf

Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas trzecich i klas szóstych Szkoł

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/2187/akt.pdf

Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/561/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu w

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/2188/akt.pdf

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/1699/akt.pdf

Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Wieczorna” drodze położonej na terenie miejscowości Wiry.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/1309/akt.pdf

Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Boczna” drodze położonej na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/1308/akt.pdf

Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komun

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/1307/akt.pdf

Uchwały Nr IV/34/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/1306/akt.pdf

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Kolejowej.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/658/akt.pdf

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Nowej, Zielonej i Gra

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/10236/akt.pdf

Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczow

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/10133/akt.pdf

Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-202

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/10131/akt.pdf

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/125/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wysokości i zasad us

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/10132/akt.pdf

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/10130/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/571/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Sportowej.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8372/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/578/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8100/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/576/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo powierzającego Gminie Kom

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8099/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/574/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komor

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8098/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/573/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8097/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/572/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawsk

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8108/akt.pdf

Uchwała nr LVII/567/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy „ul. Warsztatowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/7345/akt.pdf

Uchwała nr LVII/561/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli,dla których organem prowadzącym jest Gmin

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/7355/akt.pdf

Uchwała nr LVII/559/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/7344/akt.pdf

Uchwała nr LVI/549/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6982/akt.pdf

Uchwała nr LVI/548/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6981/akt.pdf

Uchwała nr LVI/546/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/470/ 2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych ob

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6980/akt.pdf