2014.10.23 - W sprawie zmiany Zarządzenia nr 98/2011 Wójta Gminy Komorniki z dnia 3 października 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Komorniki (Nr 344/2014)

Treść zarządzenia