2014.10.10 - W sprawie zamiany nieruchomości położonych w Komornikach (Nr 342/2014)

Treść zarządzenia