2014.10.07 - W sprawie upoważnienia przez Wójta Gminy Komorniki osoby do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboró

Treść zarządzenia