2014.09.01 - W sprawie zmiany Zarządzenia nr 266/2009 Wójta Gminy Komorniki z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w

Treść zarządzenia