2014.04.08 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Szreniawie o nr ewid. 2/1 (Nr 304/2014)

Treść zarządzenia