2014.04.08 - W sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2014-2016 (Nr 303/2014)

Treść zarządzenia