2014.03.10 - W sprawie upoważnienia przez Wójta Gminy Komorniki osoby do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2

Treść zarządzenia