2014.02.14 - W sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rosnówku (Nr 288/2014)

Treść zarządzenia