2014.01.20 - W sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych (Nr 279/2014)

Treść zarządzenia