2013.12.23 - W sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na tere

Treść zarządzenia