2013.09.10 - W sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Rosnówku, stanowiącej działkę o nr ewid. 217/6 (Nr 259/2013)

Treść zarządzenia