2013.08.30 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Komornikach o nr ewid. 1027/1 (Nr 253/2013)

Treść zarządzenia