2013.08.19 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Komornikach stanowiących dz. o nr ewid.32/1, 7656, 7666, 7680, 7657, 7673. (Nr 252/2013)

Zarządzenie nr 252/2013