2013.05.09 - W sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny prowadzonych w formie pr

Treść zarządzenia