Lp. 98 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Cichej i Rzemieślniczej
 

UCHWAŁA NR XX/179/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 3024