Lp. 97 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego – etap I
 

UCHWAŁA NR XXII/199/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 2897