Lp. 95 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów rolnych w rejonie ul. Szreniawskiej
 

UCHWAŁA NR XIX/173/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2012 r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 1893