Lp. 94 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Komornikach

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Nizinnej i Poznańskiej

UCHWAŁA NR XVIII/161/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012 r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 1892