Lp. 90 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych na terenie działek nr 277/1 i 277/2
 

UCHWAŁA NR XI/85/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 czerwca 2011 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r., Nr 272, poz. 4320