Lp. 85 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań – Wrocław, Szreniawa-Rosnówko

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań – Wrocław, Szreniawa-Rosnówko

 

UCHWAŁA NR LII/350/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 października 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r., Nr 274, poz. 5462