ProjektUchwała nr XLIII/ /2010 Rady Gminy Komornikiz dnia 11 stycznia 2010 r.w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2010 roku.

plan pracy.doc