Uchwała Nr XII /107/ 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.

uch-107.pdf