Uchwała nr XII / 103 /2011 Rady Gminy Komornikiz dnia 25 sierpnia 2011r.w sprawie: zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania.

uch-103.pdf