Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011 rokuw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2011 – 2020.

uch-93.doc