Uchwała Nr IX / 78/ 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r.w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Puszczykowo dotyczącego przejęcia przez Gminę Komorniki zadania polegającego n

uch-78.pdf