Uchwała nr VIII/ 62 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011 r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

uch-62.pdf