2012.11.19 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (Nr 209/2012)

Treść zarządzenia