2012.11.12 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (Nr 205/2012)

Treść zarządzenia