2012.07.16- W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (Nr 181/2012)

Treść zarządzenia