2012.06.11- W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (Nr 179/2012)

Treść zarządzenia