2012.06.13- W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (Nr 169/2012)

Treść zarządzenia