2012.06.18 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Wirach o nr ewid. 256/1 (Nr 171/2012)

Treść zarządzenia