2012.06.01- W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy (Nr 164/2012)

Treść zarządzenia