2012.05.24- W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (Nr 162/2012)

Treść zarządzenia