2012.03.22 - W sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Komorniki (Nr 155/2012)

Treść zarządzenia